STYRD BORRNING

Vid långa borrningar eller då schaktgropar för jordraket (2x2 m) är opraktiska eller omöjliga, är styrd borrning det bästa valet. Metoden bygger på att man arbetar från markytan och styr borren med hjälp av elektronik, styrsked och jetspolning. Först borras ett pilothål som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension.

 

Metoden används huvudsakligen i lera eller sand och kan användas med både plast och stålrör i varierande dimensioner (vanligt 110 mm) i långa avstånd upp emot 1000 m. Styrd borrning utförs ofta för gas, fjärrvärme, el och tele/fiber samt VA.

  

Fördelar med schaktfria metoden styrd borrning:

  • Ingen spontning
  • Inga schaktgropar
  • Inga omflyttade jordmassor som kan orsaka sättningar
  • Grundvattnet påverkas inte
  • Inga trafikhinder, vägavstängningar
  • Ingen efterlagning av asfalt
  • Låga kostnader återställning
  • Inmätning x,y och z koordinater

 

Vi använder styrd borrning på våra egna projekt och erbjuder även samarbetspartners våra tjänster. Maskinen som används är en Ditch Witch JT20 Rough Terrain med larvband och uppvärmd hytt. Vi har även utrustning Hammerhead Roughneck för styrd hammarborrning i sten och steniga terränger.

 

BESTÄLLNING

Beställning av styrd borrning kan göras på www.sllab.se/borrning 

 

 

Vår maskin ställdes ut som nyhet på MaskinExpo på STOXA utanför Stockholm 26-28 maj, 2016.