5x lokalnätsprojekt Vattenfall

SLL har fått i uppdrag av Vattenfall Eldistribution att bygga 5 st lokalnät.

Uppdraget avser totalt 5 st projekt med komplett byggnation av elnät 0,4-24 kV i Västra Götaland.