ANLÄGGNING SÖDERLEDEN, SKANSKA

SLL har fått uppdrag inom anläggning i Göteborg av Skanska.

Uppdraget avser anläggningsarbete (vägbredding, VA, dikning, släntning) på Söderleden i Mölndal.