FIBER LIT E6 UDDEBO

SLL har fått i uppdrag av Landsbygdsnät i Tranemo (LiT) att bygga etapp 6 av fibernätet på landsbygden.

Uppdraget avser komplett nybyggnation av 5 mil fibernät i Uddebo, Tranemo kommun fördelat på 40 skåp.