FIBERNÄT BORÅS KOMMUN

SLL har fått i uppdrag av Ljushult/Hulu fiberförening att bygga fibernät i Borås kommun.

Uppdraget avser komplett nybyggnation av 13 mil fibernät i Borås och Ulricehamn kommun till ca 500 kunder.