Lokalnätsprojekt Ärtemark

SLL har fått i uppdrag av Vattenfall Eldistribution att bygga lokalnät.

Uppdraget avser ombyggnation av elnät 0,4-24 kV i Ärtemark (Bengtsfors kommun).