Ramavtal Lidköpings bredband

Ramavtal markentreprenader gällande efteranslutningar i Lidköpings kommun

SLL har tilldelats ramavtal avseende markentreprenader för efteranslutningar åt Lidköpings bredband i kommunen.