Ställverksprojekt Uddevalla

SLL har fått i uppdrag att bygga nytt 40 kV ställverk åt Uddevalla Energi.

Uppdraget består av mark- och kabelarbeten när Uddevalla Energi ska bygga om station M4 Ljungskile till inomhusställverk. Uppdragsgivare är Vattenfall Services Nordic.