Underhållsavtal för 500 abonnenter

SLL har tecknat underhållsavtal med fiberförening i Borås kommun.

Uppdraget avser underhåll, felavhjälpning, utsättning samt nyanslutningar till en fiberförening i Borås kommun. Totalt berör avtalet ca 500 abonnenter.