Vindkraftsanslutning i Falköping

SLL har fått i uppdrag av Falbygdens Energi att bygga anslutning till vindkraftpark.

Uppdraget avser byggnation av elnät till nyetablerad vindkraftpark i Falköpings kommun.