Kvalitet och miljö

Vi strävar efter en hållbar utveckling av verksamheten – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi bedriver därför ett aktivt och systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Verksamheten är kvalificerad i Achilles Sellicha Utilities NCE - ett leverantörsregister och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden.

Verksamheten innehar Robust Fiber Företagscertifikat Anläggning

Ladda gärna ned våra certifikat och policies: