Uppförandekod

Uppförandekoden (Code of Conduct) är ett viktigt verktyg för en hållbar utveckling av verksamheten – etiskt, socialt och miljömässigt. Den reglerar hur våra medarbetare och leverantörer ska uppträda och vilka värderingar som gäller i företagets verksamhet.

Ladda gärna ned vår uppförandekod