Anläggning

Affärsområdet Anläggning omfattar mark- och anläggningsarbeten åt företag, privatpersoner och föreningar (t.ex. väg / VA samfälligheter).

Vi tillhandahåller följande tjänster:

 - Grävarbeten (grävmaskiner 1,5 - 25 ton, grävlastare med personkorg, hjulgrävare)
 - Ledningsbyggnation VA
 - Betongarbeten
 - Kabelmatning
 - Rörtryckning jordraket
 - Asfaltsfräsning
 - Stenspräckning
 - Stum- och elsvetsning
 - Rivningsarbeten

 

Företaget innehar trafiktillstånd för yrkesmässig godstransport på väg och kan erbjuda;

 - Maskintransporter
 - Kranbilskörning (upp til 21 tonmeter)
 - Transport av farligt avfall (t.ex. nedtagna kreosotstolpar, oljesmittade jordmassor)