hållbarhet

Vi strävar efter en hållbar utveckling av verksamheten – ekonomiskt, etiskt, socialt och miljömässigt. Vi bedriver därför ett aktivt och systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001 som säkerställer en långsiktigt hållbar verksamhet för vårt samhälle, medarbetare, partners och miljö.

Verksamheten är kvalificerad i Achilles Sellicha Utilities NCE - ett leverantörsregister och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden.

Verksamheten innehar Robust Fiber Företagscertifikat Anläggning

Ladda gärna ned våra certifikat och policies:

                            

Uppförandekoden (Code of Conduct) är ett viktigt verktyg för en hållbar utveckling av verksamheten. Den reglerar hur våra medarbetare och leverantörer ska uppträda och vilka värderingar som gäller i företagets verksamhet.

Ladda gärna ned vår uppförandekod