hållbarhet

Vi strävar efter en hållbar utveckling av verksamheten – miljö-, hälso- och säkerhetsmässigt, ekonomiskt, etiskt och socialt.. Vi bedriver därför ett aktivt och systematiskt HSSE-Q certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 som säkerställer en långsiktigt hållbar verksamhet för vårt samhälle, medarbetare, partners och miljö.

Verksamheten innehar Robust Fiber Företagscertifikat Anläggning

Ladda gärna ned våra certifikat och policies:

      

Uppförandekoden (Code of Conduct) är ett viktigt verktyg för en hållbar utveckling av verksamheten. Den reglerar hur våra medarbetare och leverantörer ska uppträda och vilka värderingar som gäller i företagets verksamhet.

Ladda gärna ned vår uppförandekod