Historia

2004
Företaget bildas under namnet SLL Kabelgrävarna AB som ett samarbetsbolag mellan LL El & Linjeentreprenad AB och Sören Elofsson Gräv AB. Bakom ägarbolagen står Leif-Erik Johansson och Sören Elofsson, båda med mångårig erfarenhet från branschen bl.a. som underentreprenörer till Vattenfall.
2008
Tilldelas ramavtal avseende lokalnätsprojekt (mindre entreprenader 0,4-2 mkr) för Vattenfall Eldistribution AB. Rankas som nr 1 för nätområdet Västsverige.
2009

Jonas Elofsson Waerner (tidigare KPMG Corporate Finance) rekryteras som Ekonomichef och ansvarig för affärsutveckling.

Företaget får ett förnyat utseende med ny grafisk profil, ny logotyp och ett nytt namn SLL Energi & Infrastruktur AB.

Första fibernätprojektet utförs.

2010

Utför anläggnings-, el- samt fiberarbeten i Töftedal Vindkraftpark med 21 st verk.

Företagets förste externt rekryterade projektledare anställs.

2011

Expansion österut i samband med nytt ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB gällande  lokalnätsprojekt i nätområdet Sydöstra Götaland (Östergötland).

Expansion söderut i samband med nytt ramavtal med Kungälv Energi, Lerum Energi och Härryda Energi avseende lokalnätsprojekt.

Flytt till nya lokaler i Åmål och nyöppnat lokalkontor i Vänersborg.

Första regionnätsprojektet som underentreprenör åt Vattenfall Services Nordic. Projektet omfattar förläggning av markkabel.

Nya tjänster; inmätning och beredning.

2012

Styrelsen inför en ny organisationsstruktur med separata affärsområden.

Jonas E. Waerner tillträder som ny VD per 1 juli, tre Affärsområdeschefer utses och KMA-ansvarig samt Ekonomichef rekryteras.

Styrelsen beslutar om en storsatsning på affärsområdet Fibernät och rekryterar en ny affärsområdeschef för Fibernät.

De två första ställverksprojekten utförs.

Nya tjänster: kabelmatning, stumsvetsning

2013

Etablering av lager- och logistiklokal i Vänersborgs kommun. 

Första regionnätsprojektet, nybyggnation av 40 kV luftledning.

Expansion inom Affärsområdet Fibernät och lansering av micro-trenching, en kompletterande förläggningsmetod av fiberkanalisation i asfalterad stadsmiljö. 

Införande av nytt ledningssystem och certifiering enligt ISO9001, ISO14001 och ISO45001.

2014

Företaget firar 10-års jubileum och fortsätter expansionen inom affärsområde Fibernät.

Torbjörn Karlsson (tidigare Kvänum Energi) rekryteras som ny affärsområdeschef.

2015

Bolaget utses till Årets Företagare i Åmåls kommun av organisationen Företagarna.

Nysatsning inom Anläggning med flera anläggningsprojekt med ombyggnation/nedläggning/sanering av drivmedelstationer. 

Geografisk expansion inom Elnät med flera projekt åt Vattenfall Eldistribution i Norrland.

Fortsatt tillväxt inom Fibernät med nya kunder t.ex. Telia-koncernen och flera regionala energibolag. Fibertekniker certifieras enligt INCERT för att säkerställa den högsta kvaliteten och möjliggöra uppdrag åt fler kunder. Lansering av egen projektutveckling för stadsfibernät och flera utförda projekt på uppdrag av Telia-koncernen.

2016

Breddning av tjänsteutbudet med styrd borrning och styrd hammarborrning. 

Tecknar FTTH-ramavtal med Lidköpings kommun, Falbygdens Energi, Ulricehamns Energi och Huawei.

Etablering i Lidköping.

2017

Nomineras till EY Entreprenuer of the Year och tillväxtresan uppmärksammas med ett heluppslag i Dagens Industri 3 augusti (läs artikel i Di)

Breddning inom affärsområde Anläggning med fler VA-projekt och rivning/sanering av drivmedelstationer. 

Tecknar ramavtal med Vattenfall Eldistribution om lokalnätsprojekt Västra Götaland 2018-2020

Flytt av huvudkontor till Trollhättan (Innovatum). 

Ny Ekonomichef Helena Andreasson tillträder vid årsskiftet 17/18.

SLL omsätter, för första gången i företagets historia, över 100 mkr.

2018

Sammanslagning av Affärsområden till 3 st nya; Anläggning, Kraft, Telekom.

Tecknar ramavtal med Falbygdens Energi om lokalnätsprojekt.

2019

Tecknar ramavtal med E.ON avseende lokalnätsprojekt i C08 Västra Götaland 2020-2023.

Expansion inom underhållsavtal fibernät.

Bolagets första ställverksprojekt inom spänningsnivå 130 kV.

Rekrytering av HR och HSSEQ-ansvarig.

2020

Tecknar avtal med E.ON avseende kabelskåpsbyten i C08 Västra Götaland.

Uppsägningar pga Covid och minskade volymer från Vattenfall Eldistribution. 

2021

Tecknar nya ramavtal med Trollhättan Energi, Lidköpings kommun, Vattenfall Eldistribution 2022-2024 samt EON 2022-2025.

Tecknar avtal med E.ON avseende kabelskåpsbyten i C08 Västra Götaland.

2022

Generationsskifte där nya ägare är Jonas Elofsson Waerner, Peter Elofsson, Patrik Ernstson, Torbjörn Karlsson, Erik Stenberg och Philip Lönnqvist.

Utsedda till EONs lokalnätsleverantör med högst betyg i entreprenörsutvärdering.

Tecknar avtal med E.ON avseende kabelskåpsbyten i C08 Västra Götaland.

EON förlänger ramavtal 2020-2023 och vi tecknar nya ramavtal med Falbygdens Energi 2023-2025 och Karlstad El & Stadsnät.

2023

Tecknar ramavtal med Skövde Energi och utökar volymer med EON.