Historia

2004
Företaget bildas under namnet SLL Kabelgrävarna AB som ett samarbetsbolag mellan LL El & Linjeentreprenad AB och Sören Elofsson Gräv AB. Bakom ägarbolagen står Leif-Erik Johansson och Sören Elofsson, båda med mångårig erfarenhet från branschen bl.a. som underentreprenörer till Vattenfall.
2008
Tilldelas ramavtal avseende lokalnätsprojekt (mindre entreprenader 0,4-2 mkr) för Vattenfall Eldistribution AB. Rankas som nr 1 för nätområdet Västsverige.
2009

Jonas Elofsson Waerner (tidigare KPMG Corporate Finance) rekryteras som Ekonomichef och ansvarig för affärsutveckling.

Företaget får ett förnyat utseende med ny grafisk profil, ny logotyp och ett nytt namn SLL Energi & Infrastruktur AB.

Första fibernätprojektet utförs i Vargön.

2010

Största projektet sedan starten utförs, Töftedal Vindkraftpark med 21 st verk. Företaget utför hela el- och fibernätsentreprenaden samt anläggningsarbeten i mindre utsträckning. Totalt ordervärde uppgick till ca 25 mkr.

Företagets förste externt rekryterade projektledare anställs.

2011

Expansion österut i samband med nytt ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB gällande  lokalnätsprojekt i nätområdet Sydöstra Götaland (Östergötland).

Expansion söderut i samband med nytt ramavtal med Kungälv Energi, Lerum Energi och Härryda Energi avseende lokalnätsprojekt.

Flytt till nya lokaler i Åmål och nyöppnat lokalkontor i Vänersborg.

Första regionnätsprojektet som underentreprenör åt Vattenfall Services Nordic. Projektet omfattar förläggning av markkabel.

Nya tjänster; inmätning och beredning.

2012

Styrelsen inför en ny organisationsstruktur med separata affärsområden.

Jonas E. Waerner tillträder som ny VD per 1 juli, och tre Affärsområdeschefer utses. Mats Andersson (tidigare Miljö, Hälsa, Säkerhetschef CCI Valve Technology) rekryteras som KMA-ansvarig och Sven Forsell (tidigare rådgivare SEB) som Ekonomichef.

Styrelsen beslutar om en storsatsning på affärsområdet Fibernät och rekryterar en ny affärsområdeschef för Fibernät.

De två första ställverksprojekten utförs åt ABB med omfattade anläggningsarbete och grundplatta i samband med ombyggnation till inomhusställverk i Alingsås och Vänersborgs kommun. Totalt ordervärde ca 4-6 mkr.

Nya tjänster: kabelmatning, stumsvetsning

2013

Etablering av lager- och logistiklokal i Vänersborgs kommun. 

Första regionnätsprojektet som huvudentreprenör åt Vattenfall Eldistribution AB. Nybyggnation av 40 kV luftledning. Totalt ordervärde ca 10-15 mkr.

Etablering av lokalkontor i Sjuhärad och rekrytering av fler projektledare inom Affärsområdet Fibernät.

Lansering av micro-trenching, en kompletterande förläggningsmetod av fiberkanalisation i asfalterad stadsmiljö. 

Införande av nytt ledningssystem och certifiering enligt ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001.

Nya tjänster: nätdokumentation, micro-trenching

2014

Företaget firar 10-års jubileum och fortsätter expansionen inom affärsområde Fibernät.

Torbjörn Karlsson (tidigare Kvänum Energi) rekryteras som ny affärsområdeschef Fibernät och förstärker samtidigt företagets kompetens inom ställverk och vindkraft.

Nytt lokalkontor i Ulricehamn och rekrytering av ytterligare projektledare.

2015

Bolaget utses till Årets Företagare i Åmåls kommun av organisationen Företagarna.

Nysatsning inom Anläggning med flera anläggningsprojekt med ombyggnation/nedläggning/sanering av Preem drivmedelstationer i Västsverige. 

Geografisk expansion inom Elnät med flera projekt åt Vattenfall Eldistribution i Norrland.

Fortsatt tillväxt inom Fibernät med nya kunder t.ex. Telia-koncernen och flera regionala energibolag. Fibertekniker certifieras enligt INCERT för att säkerställa den högsta kvaliteten och möjliggöra uppdrag åt fler kunder.

Lansering av egen projektutveckling för stadsfibernät och flera utförda projekt på uppdrag av Telia-koncernen.

2016

Breddning av tjänsteutbudet med styrd borrning och styrd hammarborrning (Hammerhead Roughneck). 

Tecknar FTTH-ramavtal med Lidköpings kommun, Falbygdens Energi, Ulricehamns Energi och Huawei.

Etablering i Lidköping.

2017

Nomineras till EY Entreprenuer of the Year och tillväxtresan uppmärksammas med ett heluppslag i Dagens Industri 3 augusti (läs artikel i Di)

Breddning inom affärsområde Anläggning med fler VA-projekt och rivning/sanering av drivmedelstationer. 

Tecknar återigen ramavtal med Vattenfall Eldistribution om lokalnätsprojekt Västra Götaland 2018-2020

Flytt av huvudkontor till Trollhättan (Innovatum), flytt av Åmålskontor till mindre lokaler samt flytt av lager till Frändefors. 

Ny Ekonomichef Helena Andreasson tillträder vid årsskiftet 17/18 då Sven Forsell, en nyckelperson sedan företagets grundande, går i pension.

Bolagets ägarfamiljer skapar ett koncernbolag SLL Energi & Infrastruktur Group AB, dit ägandet överförs och affärsområdeschef Torbjörn Karlsson förvärvar samtidigt 2% ägarandel.

SLL omsätter, för första gången i företagets historia, över 100 mkr.

2018

Sammanslagning av Affärsområden till 3 st nya; Anläggning, Kraft, Telekom.

Breddning inom affärsområde Kraft med ställverksprojekt i Västra Götaland. 

Tecknar 2+2 årigt ramavtal med Falbygdens Energi om lokalnätsprojekt.

Bolagets grundare Leif-Erik Johansson och Sören Elofsson pensioneras från sina operativa roller men kvarstår som seniora rådgivare samt aktiva styrelseledamöter. 

2019

Tecknar ramavtal med E.ON avseende lokalnätsprojekt i C08 Västra Götaland 2020-2023.

Expansion inom underhållsavtal fibernät.

Bolagets första ställverksprojekt inom spänningsnivå 130 kV.

Rekrytering av ny ledande befattningshavare HR och HSSEQ-ansvarig, Jenny Sahlin.