kunder

Sedan företaget grundades 2004 har drygt 450 projekt utförts till ett sammanlagt värde av ca 900 mkr (2019).

Bland företagets kunder finns t.ex.:

Tidigare projekt