Regionnät 40 kV Ed-Nössemark

Kommun: Dals Ed
Affärsområde: Kraft
Uppdragsgivare: Vattenfall
Storlek: 10-20 mkr
Färdigställande: 2014

Ombyggnation av 40 kV luftledning mellan Ed och Nössemark samt närliggande lokalnät 0,4-24 kV på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB.