Vindpark Töftedalsfjället

Kommun: Dals Ed
Affärsområde: Kraft
Uppdragsgivare: Vattenfall, Rabbalshede Kraft, Skanska
Storlek: 20-30 mkr
Färdigställande: 2011

Vindpark Töftedalsfjället omfattar totalt 21 verk á 2,3 MW Siemens-turbiner. SLL fick i uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB att bygga lokalnätet till samt inom vindkraftparken.

På uppdrag av parkägaren Rabbalshede Kraft AB projekterades samt byggdes ett kommunikationsnät (fiber) mellan verken. Utöver kraft- och kommunikationsentrenaderna utfördes dessutom mark och anläggningsarbeten åt Skanska.