Lidköping villafiber

Kommun: Lidköping
Affärsområde: Telekom
Uppdragsgivare: Lidköpings kommun
Storlek: 40-50 mkr
Färdigställande: 2019

Nybyggnation av villafiber till >2000 fastigheter i samtliga tätorter i Lidköpings kommun. Uppdraget omfattade projektledning, förläggning, fiberteknik samt kundinstallation.