Landsbygdsnät i Tranemo (LiT)

Kommun: Tranemo
Affärsområde: Telekom
Uppdragsgivare: Fiberförening Landsbygdsnät i Tranemo
Storlek: 30-40 mkr
Färdigställande: 2018

Nybyggnation av ca 50 mil fibernät på landsbygden i hela Tranemo kommun. Uppdraget omfattade projektering, projektledning, förläggning, fiberteknik, inmätning samt nätdokumentation.