KABELMATNING (PUSH/PULL METODEN)

Kabelmatning eller Push/Pull metoden används för att mata/vinscha elkabel genom förlagd slang/rör.

Metoden används med fördel i vindkraftsparker där slangen/röret kan förläggas redan i samband med vägbyggnationen. Innan kabeln matas i förs en smörjboll in genom slangen för att smörja insidan samt ta bort eventuellt vatten. Smörjbollen kan också utrustas med en sond som förenklar arbetet med att upptäcka skador eller förträngningar på slangen.

Beroende på om vinsch används kan metoden mata längder upp mot 1 000 m.

Fördelar med kabelmatning:

  • Mer kostnadseffektiv metod jämfört med traditionell kabelförläggning
  • Minskar störningar i vindkraftsparken
  • Möjliggör integrerad optokabel i elkabel vilket besparar separat kanalisation för kommunikationsnätet
  • Enkel uppgradering av elnätet i framtiden

 

Klicka på bilden nedan för att se en film om kabelmatning. Filmen är producerad av SAB Elteknik som leverarat vår DF 6 utrustning.

 

Copyright SAB Elteknik www.sabp.se