Kraft

Affärsområdet Kraft omfattar ny- och ombyggnation av eldistributionsnätet, såväl lokalnät 0,4-24 kV som regionnät 30-145 kV samt ställverk.

Vi tillhandahåller följande tjänster:

 - Projektering / beredning inkl. tillståndshantering, markupplåtelseavtal och bygglov
 - Förläggning av markkabel
 - Linjebyggnation
 - Anläggningsarbete
 - Betongarbeten
 - Kabelkanaler
 - Driftstängsel
 - Rörtryckning under vägar / vattendrag
 - Kabelmatning (matning av kabel i slang)
 - Elmontage
 - Inmätning och utsättning
 - Dokumentation
 - Underhåll