telekom

Affärsområdet Telekom omfattar ny- och ombyggnation av kommunikationsnät (fiber, koppar etc.) i tätort och på landsbygd. 

 

Vi tillhandahåller följande tjänster:

 - Projektering (inkl. markavtal, myndighetstillstånd etc.)
 - Förläggning av fiberdukt / kabel
 - Fräsning av schakt i asfalterad stadsmiljö
 - Ny- och ombyggnation i luftledning (inkl stolpbyggnation)
 - Svetsning och kontaktering (INCERT Certifierade Fibertekniker)
 - DB / OTDR-mätning
 - Inmätning (GIS)
 - Kundinstallation
 - Aktiv nätdokumentation
 - Drift och Underhåll
 - Ledningsanvisning / utsättning

Med kompetens från Affärsområdet Kraft kan vi utföra samförläggning vid elnätarbeten för en kostnadseffektiv byggnation.