välj tjänst att beställa

FIBERARBETE PÅ EGEN FASTIGHET >>

Tjänsten kan beställas av fastighetsägare inom ett område där vi bygger fibernät.

  • Grävning på tomt
  • Utsättning
  • Kundinstallation