välj tjänst att beställa

FIBERARBETE PÅ EGEN FASTIGHET >>

Tjänsten kan beställas av fastighetsägare inom ett område där vi bygger fibernät.

  • Grävning på tomt
  • Utsättning
  • Kundinstallation

STYRD BORRNING >>

Tjänsten kan beställas internt och externt.

  • Styrd borrning
  • Styrd hammarborrning (i berg/steniga massor)
  • Tryckning med jordraket