RAMAVTAL FALBYGDENS ENERGI

SLL Energi & Infrastruktur har tecknat ett 2+1+1 årigt ramavtal med Falbygdens Energi (FEAB) med start 2018.

Ramavtalet avser ny- och ombyggnation av lokalnät 0,4-24 kV i Falköpings kommun med en uppskattad total årlig volym på 10 mkr.