Ramavtal med E.ON 2020-2023

SLL tecknar 4-årigt ramavtal med E.ON Energidistribution AB avseende lokalnätstjänster

Uppdraget gäller avtalsområde Västra Götaland där SLL är ramavtalsaktör nr 2 vilket garanterar minst 10 mkr per år i volym. Övriga ramavtalsaktörer är Infratek, Kraftringen samt ATS Kraftservice.