Ramavtal Skövde Energi

Tecknar ramavtal avseende reinvesteringsprojekt.

SLL har tilldelats ramavtal avseende löpande reinvesteringsprojekt och andra arbeten i Beställarens elnät med spänningsnivåer från 0,4 -10kV. Primära tilltänkta projekt är utbyten av befintliga: nätstationer, ställverk, transformatorer och kabelskåp men även möjlighet till ombyggnation av kabelnät.