Ramavtal Vattenfall 2022-2024

Tecknar 3+1+1+1 årigt ramavtal med Vattenfall Eldistribution
SLL har tilldelats ramavtal för lokalnätsprojekt 0,4-36 kV i Sydvästra, Sydöstra och Nordöstra Götaland under 2022-2024 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år. 
SLL har haft ramavtal med Vattenfall Eldistribution sedan 2008.