Vindkraftpark i Tanums kommun

El- och fiberentreprenad till 10-15 st vindkraftverk.

Vi har fått i uppdrag av Veidekke-koncernen (via dotterbolag Grimsrud) att utföra el/fiberentreprenad i Tormoseröd vindkraftpark, bestående av 10-15 st vindkraftverk i Tanums kommun.