130 kV ställverk åt Vattenfall

SLL har fått i uppdrag att bygga 130 kV ställverk i Östergötland.

SLL har fått i uppdrag av Vattenfall Services Nordic att utföra anläggningsentreprenaden till 130 kV ställverk i Östergötland. I omfattningen ingår bl.a. markarbeten, pålning, betongfundament, grundplatta till kontrollbyggnad, kabelkanaler, rivning och driftsstängsel. Beställare av ombyggnationen av ställverket är anläggningsägaren Vattenfall Eldistribution.