Tankstation natur- och biogas Gasum

Kommun: Karlstad
Affärsområde: Anläggning
Uppdragsgivare: BR Solutions 
Storlek: <5 mkr
Färdigställande: 2019

Uppdraget omfattade mark- och betongarbeten inklusive sprängning för ny tankstation (LNG / LBG) i Bråtebäcken, Karlstad.