Fiberprojekt Töreboda

Töreboda beställer fiberentreprenad för 200 anslutningar

SLL har fått i uppdrag av Töreboda fiber att bygga ett nytt fibernät i Töreboda kommun. Projektet omfattar ca 200 anslutningar och 60 000 m förläggning till ett ordervärde >10 mkr. Projektet ska vara klart 2022.