Ramavtal Skara Energi 2024-2026

Tecknar ramavtal avseende investeringsarbete och ombyggnation elnät.

SLL tecknar ramavtal med Skara Energi avseende nyinvestering och reinvesteringsprojekt i Beställarens elnät med spänningsnivåer från 0,4 -10 kV. Primära tilltänkta projekt är utbyten av befintliga nätstationer, ställverk, transformatorer och kabelskåp men även ombyggnation av kabelnät och andra arbeten inom lokalnät kan förekomma.