Ramavtal E.ON 2022-2025

Tecknar 4-årigt ramavtal med E.ON för C08 Västra Götaland
SLL har tilldelats ramavtal för lokalnätsprojekt i C08 Västra Götaland under 2022-2025. Placering nr 1 med volymgaranti 20 mkr/år.
SLL har sedan tidigare ramavtal i samma område för åren 2020-2023 med volymgaranti 10 mkr/år.