Tankstation för bio- och naturgas åt Gasum

SLL har fått i uppdrag att bygga en tankstation i Karlstad.

Uppdraget från BR Solutions avser mark- och betongarbeten inklusive sprängning för ny tankstation (LNG / LBG) i Bråtebäcken, Karlstad.