Underhållsavtal för 2500 kunder

SLL har tecknat underhållsavtal med fiberföreningar i Svenljunga/Tranemo kommun.

Uppdraget avser underhåll, felavhjälpning, utsättning samt nyanslutningar till tre fiberföreningar i Svenljunga och Tranemo kommun. Totalt berör avtalet ca 2500 abonnenter.